+48 48 332 06 78 projekt@nrgia.eu

Nasz zespół

mgr Jarosław Zarychta

uzyskał tytuł magistra w zakresie organizacji i zarządzania branżą w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Od 30 lat zajmuje się zarządzaniem spółkami związanymi z budownictwem mieszkaniowym i komercyjnym, modernizacją i remontami, zarządzaniem i recyklingiem CDW. Jako Project Manager wielu projektów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii budownictwa, wdrażania inteligentnych systemów zarządzania budynkiem, alternatywnych źródeł energii, BIM i gospodarki o obiegu zamkniętym.

dr inż. arch. Jarosław Huebner prof. PK

architekt, doktor, profesor Politechniki Krakowskiej. Projektant czynny zawodowo, posiadający własne studio projektowe, posiadający uprawnienia do samodzielnego kierowania budową. Autor wielu publikacji dotyczących nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych.

mgr inż. Kassim Caratella

jest analitycznym technologiem architektonicznym z wybitnymi umiejętnościami i doświadczeniem w formułowaniu praktycznych strategii projektowych. Ma wyjątkowe umiejętności w zarządzaniu oprogramowaniem, takim jak Revit, ArchiCAD, SketchUp, Solibri, EnviMET, Design Builder i IES Virtual Environments do symulacji środowiska modelowania budynków i wydajności energetycznej budynków. Odpowiednie studia z zakresu budownictwa dały mu wiedzę na temat technologii ogrzewania i chłodzenia oraz systemów energetycznych. Specjalizuje się w modelowaniu informacji o budynku (BIM), obecnie ekspert BIM poziomu 2 i pracuje nad interaktywnym środowiskiem BIM w celu osiągnięcia BIM poziomu 3. Kassim obecnie robi doktorat na temat łączenia BIM, zasobów budowlanych wycofanych z eksploatacji i technik modelowania istniejących budynków aby dopasować się do procesu BIM. Bada również aspekt integracji rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej dla całej fazy projektowej budowy, jednocześnie rozważając eksploatację i konserwację budynku jako formę powykonawczego procesu BIM (Zastosowanie modelowania informacji o budynku do zarządzania cyklem życia budynków wykorzystujących podejście gospodarki o obiegu zamkniętym).

mgr inż. Antoni Zarychta

absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz studiów magisterskich na wydziale zarządzania produkcją. Jako młody badacz i współwłaściciel firmy NRGIA zaangażowany w projekt Green Instruct – Horyzont 2020

NR-GIA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Adres:
ul. Energetyków 24
20-468 Lublin, Polska

Biuro zarządu:
ul. Piastowska 24A/4, 26-600 Radom
tel. +48 48 332 06 78

Masz pytania? Napisz do nas.

12 + 2 =