+48 48 332 06 78 projekt@nrgia.eu

Profil firmy

nrgia

NR-GIA Budownictwo Sp. z o.o. to firma zajmująca się projektami budowlanymi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz energetycznego, optymalizacją i zarządzaniem strumienia CDW, recyklingiem CDW, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań dla branży budowlanej / rozbiórkowej – w tym inteligentnymi systemami zarządzania budynkami, wdrażaniem procesów BIM w aspekcie gospodarki cyrkulacyjnej.

NRGIA prowadzi projekty związane zarówno z nowymi inwestycjami jak i z rewitalizacją obiektów, pozyskuje i przygotowuje grunty pod inwestycje, przygotowuje inwestycje w zakresie projektowania architektonicznego, studiów wykonalności projektów, prognoz techniczno-ekonomicznych, zastosowania innowacyjnych metodologii i technologii na każdym etapie inwestycyjnym.

NRGIA aktywnie uczestniczy w programach badawczo-rozwojowych w ramach międzynarodowych konsorcjów badawczych.

Zespół NRGIA składa się z doświadczonych osób związanych z budownictwem od przeszło 30 lat, a także młodych naukowców / inżynierów specjalizujących się w inżynierii materiałowej, zarządzaniu produkcją, cyfryzacją procesów budowlanych, inwestycyjnych i recyklingowych itp.