+48 48 332 06 78 projekt@nrgia.eu

Badania i rozwój

NRGIA promuje wdrażanie innowacji przemysłowych wzmacniających modernizację struktur produkcyjnych i budowlanych oraz rozwój nowych produktów o wysokiej wartości technologicznej.

NRGIA uczestniczy w międzynarodowych konsorcjach mających za cel opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i technologii w szeroko rozumianym sektorze budownictwa.

NR-GIA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Adres:
ul. Energetyków 24
20-468 Lublin, Polska

Biuro zarządu:
ul. Piastowska 24A/4, 26-600 Radom
tel. +48 48 332 06 78

Masz pytania? Napisz do nas.

4 + 5 =